Bullmastiffit ja Mastiffit Ry on Suomen Kennelliiton alainen virallinen rotujärjestö seuraaville roduille;

BORDEAUXINDOGGI, BULLMASTIFFI, CANE CORSO, ESPANJANMASTIFFI, MASTIFFI & NAPOLINMASTIFFI

Ajankohtaista

25.4.2022
Ilmoittautuminen erikoisnäyttelyyn on nyt avattu, siirry tästä erikoisnäyttelysivulle
Entry for the special show is now open, go from this link to the specialty show page

1.4.2022
Vuosikokouksen esityslista luettavissa tästä

12.3.2022

8.2.2022
Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 16.4.2022 klo 12.00 (valtakirjojen tarkistus alkaa klo 11.30) Lohjan ABC-aseman isossa kokoustilassa, Hossanmäentie 1, Lohja.
Kokouskutsu julkaistaan viimeistään 14 vrk ennen kokousta yhdistyksen nettisivuilla.

Koiran kuoleman ja kuolinsyyn ilmoittaminen
jalostustietojärjestelmään

Muistathan sinäkin ilmoittaa koirasi kuoleman ja siihen johtaneet syyt Koiranet-järjestelmään. Tämä tieto on ihan yhtä tärkeää kasvattajille sekä muille rodun terveys- ja
jalostusasioista kiinnostuneille kuin viralliset terveystutkimustulokset. Kuolinsyyt sekä kuolleeksi merkitseminen vaikuttaa rodun tilastoihin Suomen Kennelliitossa mm. rodun keskimääräiseen elinikään sekä roduille tehtäviin jalostuksen tavoiteohjelmiin.

Suomen Kennelliiton jäsenille ilmoituksen tekeminen on helppoa Omakoira-palvelun kautta. ”Merkitse kuolleeksi” –kohta löytyy jokaisen koiran tiedoista ensimmäiseltä sivulta, jossa näkyy koiran virallinen nimi, rekisterinumero, rotu, syntymäaika, valtuutusavain ja kasvattaja. Näiden tietojen alla on sinisellä tekstillä linkit mm. jalostustietokantaan, vakuutusarvolaskelmaan sekä terveyslähetteiden tilaamiseen ja näiden linkkien joukossa on ”merkitse kuolleeksi”-kohta.
Tästä klikkaamalla pääset lisäämään koirasi kuolinpäivän sekä syyn. Kuolinsyitä- ja tarkenteita avautuu omista pudotusvalikoistaan ja tämän lisäksi on mahdollista kirjoittaa lisätietoja omin sanoin.

Muille kuin jäsenille ilmoituksen tekeminen on vapaamuotoinen teksti, josta tulee ilmetä
seuraavat asiat:
  • Koiran virallinen nimi
  • Rekisterinumero
  • Kuolinsyy ja –päivä
  • Omistajan allekirjoitus
Tämän vapaamuotoisen ilmoituksen voi toimittaa Kennelliittoon joko postitse (Suomen Kennelliitto, Kamreerintie 8, 02770 Espoo) tai sähköpostitse osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi jolloin allekirjoitettu ilmoitus lisätään liitteeksi joko skannaamalla tai valokuvana.

Taulukkoon merkitty tämän hetkinen (01/22) tilanne roduittain.
Lähde Koiranet-järjestelmä.
Rotu Kuolleeksi merkittyjä kpl Keskimääräinen elinikä Rekisteröintejä yhteensä kpl
Bordeauxindoggi 225 6 v 2 kk 860
Bullmastiffi 736 6 v 10 kk 6014
Cane Corso 134 4 v 11 kk 1164
Espanjanmastiffi 83 6 v 3 kk 528
Mastiffi 137 6 v 8 kk 824
Napolinmastiffi 49 5 v 11 kk 325

7.2.2022
Ohjeistus poikkeusluvan hakemiseen löytyy täältä

17.1.2022
VUODEN VOITOKKAIN 2021 TULOKSET ON NYT JULKAISTU.
Yhdistys onnittelee voittajia ja menestyneitä! Tulokset löytyvät täältä

10.1.2022
Vuoden Voitokkain -kilpailun deadline lähestyy! Ilmoita koirasi mukaan viimeistään su 16.1.2022 mennessä. Tarkemmat pisteiden ilmoittamisohjeet, sekä kilpailun säännöt löydät täältä.

27.12.2021
Suomen Kennelliitto on hyväksynyt 14.12.2021 kokouksessaan cane corso rodulle Bullmastiffit ja mastiffit ry:n esittämän JTO-ohjelman ajalle 1.1.2022-31.12.2026 ja seuraavan PEVISA-ohjelman ajaksi 1.7.2022-31.12.2026:

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu virallinen lonkka-, kyynärkuvauslausunto ja selkälausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo C ja kyynärniveldysplasian raja-arvo 1. Kyynärniveldysplasia tuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Selkäkuvauslausunnosta lausutaan VA, LTV ja SP. Koiralla saa pentujen rekisteröintihetkellä olla korkeintaan 30 Suomessa syntynyttä jälkeläistä. Viimeinen rajan ylittänyt pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Ulkomaisella uroksella pysyvä poikkeuslupa selkäkuvauslausunnon osalta.

Vanha PEVISA-ohjelma on voimassa 30.6.2022 asti.

Rotujärjestö haluaa muistuttaa, että SP lausunnon alaikäraja on 24 kk. Kaikissa pentueiden rekisteröintiin liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä suoraan Suomen Kennelliittoon.

14.12.2021 Vuoden Voitokkain 2021

Vuoden 2021 viimeisiä näyttelyviikonloppuja viedään ja pian on aika kerätä jäsenten koirien Vuoden Voitokkain kilpailun pisteet.


ILMOITTAUTUMISIA voi alkaa jo lähettää, ilmoitathan koirasi mukaan kuitenkin su 16.1.2022 mennessä! Tarkemmat pisteiden ilmoittamisohjeet, sekä kilpailun säännöt löydät täältä.

6.12.2021

Kennelliiton hallitus on 26.11.2021 olleessa kokouksessaan todennut, että Bullmastiffit ja Mastiffit ry on cane corso -rodun rotujärjestö. Cane Corso Club Finland ry on ollut rotukerho, ja joka ei ole enää Kennelliiton jäsen jäsenedellytysten puuttumisen vuoksi. Rotujärjestön syyskokouksen päättämä JTO ja PEVISA ovat käsiteltävänä jalostustieteellisessä toimikunnassa ja rotujärjestö informoi niiden voimaantulosta heti kun mahdollista.

6.11.2021
Mastiffien uusi JTO vuodelle 2022-2026 luettavissa tästä

Rotujärjestön yleiskokouksessa 19.6.2021 on äänestetty mastiffille JTO ja PEVISA ohjelma vuosille 2022-2026. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on myös hyväksynyt nämä kokouksessaan 19.10.2021. Mastiffin jalostuksen tavoiteohjelma on luettavissa kokonaisuudessaan Bullmastiffit ja mastiffit Ry:n nettisivuilla.

Mastiffin PEVISA 1.1.2022-31.12.2026:
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu virallinen lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Röntgenkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo C ja kyynärniveldysplasian raja-arvo 1.

Huom. Ulkolaisilla uroksilla ei ole poikkeuslupaa.

Muut jalostussuosituksetJalostukseen käytettävät koirat tulisi olla muilta osin terveitä ja yksilöiden suvuissa esiintyviin sairauksiin tulee kiinnittää huomiota. Koirien tulee olla mahdollisimman hyvärakenteisia ja hyvin liikkuvia yksilöitä. Koirilla tulee olla erinomainen rotutyyppi ja rodulle tyypillinen pää ja ilme.

Jalostukseen käytettyjen koirien luonteen tulee olla rodunomaisia ja ihmisystävällisiä. Käytetyn yhdistelmän koirilla ei saisi olla samoja vikoja vaan niitä pyritään parantamaan jalostuskumppanin vastaavilla hyvillä ominaisuuksilla. Selvästi arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.Jalostuskoirille suositellaan myös selän kuvaamista virallisesti. Jalostuskoirien tulisi olla kystinuria-geenitestattuja.

Suosittelemme jalostuksen käytettäville koirille myös ainakin yhtä näyttelykäyntiä ja tuloksena avoimesta luokasta vähintään EH.

Epäselvissä tilanteissa ota aina yhteyttä Suomen Kennelliittoon.

8.10.2021
Syyskokouksen esityslista luettavissa tästä

6.9.2021

SYYSKOKOUS

Bullmastiffit ja mastiffit ry:n syyskokous pidetään 23.10.2021 klo 12.00 (valtakirjojen tarkastus 11.30 alk.) Lohjan ABC-aseman isossa kokoustilassa, Hossanmäentie 1, Lohja. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla www.mastiffit.com viimeistään 14 vrk ennen kokousta.

Kokouksessa pyydetään noudattamaan 1-2 metrin turvavälejä niiden henkilöiden osalta, jotka
eivät saavu paikalle samassa seurueessa. Myös maskin käyttö on suotavaa, ellei siihen ole terveydellisiä esteitä. Kokouksessa tulee noudattaa riittävää käsihygieniaa niin kokoukseen tultaessa (käsien pesu), kuin kokouksen aikanakin, paikalla on käytettävissä käsidesiä ja kasvomaskeja.

Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä
samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita! Joten kokoukseen ei saa osallistua, jos on mitään koronaan viittaavia oireita, kuten yskää, nuhaa, kurkkukipua, lämmön nousua, hengenahdistusta, lihaskipua, päänsärkyä tms.

Aluehallintovirasto:
yhtiökokoukset ja muut vastaavat sääntömääräiset tai lakimääräiset kokoukset, joihin lähtökohtaisesti voivat osallistua vain yhteisön jäsenet sekä kutsuttuina eräät muut, eivät ole yleisötilaisuuksia tai yleisölle avoimia tilaisuuksia kokoontumislaissa tarkoitetussa mielessä. Tämä koskee esimerkiksi asunto-osakeyhtiöitä, osakeyhtiöitä ja osuuskuntia sekä rekisteröityjä yhdistyksiä.

Näin ollen niitä ei myöskään koske aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset.

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU
KEHÄ - RING 1
Ricardo Silva, Portugali.... 84
bullmastiffi.........................84.. 10.00
- pennut..............................6
- urokset ............................38
- nartut ...............................40.. 13.00


KEHÄ - RING 2
Bas Bosch, Belgia...............48
espanjanmastiffi ................3.... 10.00
mastiffi ................................21
bordeauxindoggi................24

Mariano Di Chicco, Italia....55
cane corso ......................... 55.. 13.00
- pennut............................... 6
- urokset ..............................20
- nartut ................................ 29

Bordeauxindoggi ja cane corso rodut saavat erkkariin harjoittelevan tuomarin Kaisa Metteri-Gold
SHEDULE

KEHÄ - RING 1
Ricardo Silva, Portugali.... 84
bullmastiff..........................84.. 10.00
- puppies.............................6
- males ..............................38
- bitches .............................40.. 13.00


KEHÄ - RING 2
Bas Bosch, Belgia...............48
spanish mastiff...................3.... 10.00
mastiff ................................21
dogue de bordeaux...........24

Mariano Di Chicco, Italia....55
cane corso ......................... 55.. 13.00
- puppies..............................6
- males ................................20
- nartut ................................29

4.7.2021

HUOMIO JÄSENISTÖ

Olisiko sinulla intoa ja halua jatkaa yhdistyksen erikoisnäyttelyn järjestämistä? Tiina Korpinen on luotsannut yhdistyksemme vuotuista erikoisnäyttelyämme nyt muutaman vuoden ajan. Hän on kuitenkin ilmoittanut luopuvansa pestistään tämän vuoden jälkeen, joten erikoisnäyttelylle haetaan uutta vetovastuullista henkilöä (näyttelytoiminkunnan puheenjohtajaa) vuoden 2022 alusta eteenpäin.

Hyvän tehtävänhoidon edellytykseksi katsotaan jonkinlainen tietämys koiranäyttelyistä, hyvät ihmissuhdetaidot, organisointikyky sekä reipas asenne. Myös kokemus tapahtumien järjestämisestä on plussaa. Erikoisnäyttelyn järjestäminen vaatii jonkin verran työsarkaa pitkin kalenterivuotta mutta valittu henkilö saa tehtävään hyvän perehdytyksen. Tiina on luvannut olla tarvittaessa tukena myös kesällä 2022. Ihanne olisi jos jatkaja pääsisi mukaan jo kesän 2021 erkkariin 21.8 Mustialaan seuraamaan aitiopaikalta mitä kaikkea erkkarin järjestämiseen liittyy.
Erikoisnäyttelyn järjestäminen on hyvin monipuolista ja mielenkiintoista joten ilmottaudu rohkeasti mikäli kiinnostuit ja koet että olet etsimämme henkilö.

Lisätiedot ja kyselyt aiheeseen liittyen: Tiina Korpinen 0443186434 / tiinak1986@gmail.com

1.6.2021
Ylimääräisen jäsenkokouksen esityslista tästä

27.5.2021

Löydät tapahtuman facebookista alla olevasta linkistä :)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me...

23.5.2021

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS
Bullmastiffit ja mastiffit ry:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen jäsenkokouksen, jossa käsitellään sääntömääräisen vuosikokouksen asiat. Kokous pidetään 19.6.2021 klo 12.00 (valtakirjojen tarkastus 11.30 alk.) Lohjan ABC-aseman isossa kokoustilassa, Hossanmäentie 1, Lohja. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla www.mastiffit.com viimeistään 14 vrk ennen kokousta.

Kokouksessa pyydetään noudattamaan 1-2 metrin turvavälejä niiden henkilöiden osalta, jotka
eivät saavu paikalle samassa seurueessa. Myös maskin käyttö on enemmän kuin suotavaa, ellei siihen ole terveydellisiä esteitä. Kokouksessa tulee noudattaa riittävää käsihygieniaa niin kokoukseen tultaessa (käsien pesu), kuin kokouksen aikanakin, paikalla on käytettävissä käsidesiä ja kasvomaskeja.

Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita! Joten
kokoukseen ei saa osallistua, jos on mitään koronaan viittaavia oireita, kuten yskää, nuhaa, kurkkukipua, lämmön nousua, hengenahdistusta, lihaskipua, päänsärkyä tms.


Oikeusministeriö 7.5.2021: Osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokouksia voidaan tänä keväänä myöhentää niin, että ne järjestetään syyskuun loppuun mennessä.
Lykkäysmahdollisuus ei koske tilinpäätöksen laatimista. (laki 375/2021)

Aluehallintovirasto: yhtiökokoukset ja muut vastaavat sääntömääräiset tai lakimääräiset kokoukset, joihin lähtökohtaisesti voivat osallistua vain yhteisön jäsenet sekä kutsuttuina eräät muut, eivät ole yleisötilaisuuksia tai yleisölle avoimia tilaisuuksia kokoontumislaissa
tarkoitetussa mielessä. Tämä koskee esimerkiksi asunto-osakeyhtiöitä, osakeyhtiöitä ja osuuskuntia sekä rekisteröityjä yhdistyksiä.

Näin ollen niitä ei myöskään koske aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset.

16.3.2021

Cane Corso Specialty Dog Show
at the World Dog Show 2021 in Brno, Czech Republic
Organized 1.10.2021 by Cane Corso Club Czech Republic (Registration here)

We also organize the World meeting of breeders and owners of the cane corso dog breed
Organized 1.10.2021 after the Cane Corso Specialty Dog Show (Registration here)

For more information please visit our website http://canecorsoklubcr.cz/en/

23.3.2021

25.2.2021

Olemme saaneet vuodelle 2021 yhdistyksemme yhteistyökumppaniksi Mushin, raakaruokaa koirille ja kissoille.
Mushiin pääsee tutustumaan www.mushbarf.com

20.1.2021

VUODEN VOITOKKAIN 2020 TULOKSET ON NYT JULKAISTU. Yhdistys onnittelee voittajia ja menestyneitä! Tulokset löytyvät täältä

17.1.2021

Huom! Muistutus kaikille jäsenille! DL ensi sunnuntaina! Vuoden Voitokkain 2020

Vielä on hetki aikaa lähettää koiransa ilmoittautuminen mukaan Vuoden Voitokkain 2020 -kilpailuun. Ilmoitathan koirasi mukaan sunnuntaihin 17.1.2021 mennessä!Tarkemmat pisteiden ilmoittamisohjeet sekä kilpailun säännöt löydät: https://www.mastiffit.com/vuoden-voitokkain-saannot

4.1.2021

Huom! Muistutus kaikille jäsenille!
Vuoden Voitokkain 2020

Vielä on hetki aikaa lähettää koiransa ilmoittautuminen mukaan Vuoden Voitokkain 2020 -kilpailuun. Ilmoitathan koirasi mukaan sunnuntaihin 17.1.2021 mennessä!

Tarkemmat pisteiden ilmoittamisohjeet sekä kilpailun säännöt löydät: https://www.mastiffit.com/vuoden-voitokkain-saannot

9.12.2020

Mastiffien jalostustoimikunta on työstänyt rodulle terveys ja luonnekyselyn. Käy vastaamassa linkin kautta, myös kuolleista, näin annat meille arvokasta tietoa rodun terveys ja luonne tilanteesta. Kiitos!

30.11.2020
Rotujärjestö Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n alainen bordeauxindoggien jalostustoimikunta on laatinut tämän terveys- ja luonnekyselyn, jonka tarkoituksena on kerätä mahdollisimman kattavasti tärkeää tietoa rodun tilanteesta.

2.11.2020
Palveluskoiraliiton jalostustoimikunta järjestää asiantuntijaluentopäivän:

KOIRATIETO 2020 tulee jälleen - ja tällä kertaa myös etäosallistuminen on mahdollista! Ajankohta on lauantai 28.11. Katriiina Tiiran luento alkaa kello 9.30 ja Juha Kallion luento kello 13.45 alkaen.

Luvassa on asiantuntijaluentoja tiedonnälkäisille koiraharrastajille ja kasvattajille. Tapahtuma on tarkoitettu aivan kaikille koirien hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Päivän tarkemman ohjelman pääset lukemaan https://www.lyyti.fi/p/Koiratieto_2020_1647/fi/luennot

LUENNOITSIJAT ovat oman alansa erikoisasiantuntijoita, ja pyrkimys on pureutua aiheisiin pintaa syvemmälle. Aikaa on varattu myös keskustelulle ja kysymyksille.
Katriina Tiira: Harrastuskoiran luonne ja persoonallisuus.- Mihin asioihin voi jalostuksella vaikuttaa?
Juha Kallio: Luusto ja nivelsairaudet arkielämän, harrastusten ja jalostuksen kannalta.


Luennoitsijoiden esittelyt löytyvät https://www.lyyti.fi/p/Koiratieto_2020_1647/fi/luennoitsijat

OSALLISTUMISMAKSU:
Koko päivä 40 €
Yksi luento 25 €
Maksutiedot lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

MAHDOLLISUUS OSALLISTUA MYÖS ETÄNÄ:

Etäosallistumisen osallistumismaksu 30 € (osallistumismaksu on 30 euroa osallistuu yhdelle tai molemmille luennoille)

Mikäli osallistut etänä, niin saat ohjeet liittymiseen ilmoittautumisajan umpeutumisen ja osallistumismaksun maksamisen jälkeen.

Etäosallistuminen toteutetaan https://julkinen.fi -sivuston kautta.

Maksutiedot lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

ILMOITTAUTUMINEN käy vaivattomasti Lyytissä:
https://www.lyyti.fi/reg/Koiratieto_2020_1647/fi

Sitovat ilmoittautumiset VIIMEISTÄÄN 6.11.

Paikalla on kahvila Sekkarin maittava KANTTIINI. Saatavilla mm. kahvia, pullaa, suolaista ja virvoitusjuomia. (kortti- ja käteismaksu.)

Luentopaikan OSOITE: Keravan lukio ja aikuislukio, Keskikatu 5 Kerava

PYSÄKÖINTI Nikkarin P-talossa, oppilaitoksen takana. Sisäänajo Keskikadun
puolelta. Pysäköinti on maksutonta. Keskikadun varrelta löytyy myös muutama 2 h
pysäköintipaikka parkkikiekolla.

Yhteistyössä Agria Eläinvakuutus

Lisätietoja löytyy https://www.lyyti.fi/p/Koiratieto_2020_1647/fi/koiratieto_2016

Tervetuloa mukaan!

Ystävällisin terveisin
Eija Ojanen
Palveluskoiraliiton toimisto
Suomen Palveluskoiraliitto ry
050 554 9222
www.palveluskoiraliitto.fi

25.10.2020

Cane Corsojen luonnekyselyn tarkoituksena on kartoittaa rodun luonnetta, tunnistaa rodussa luonne- ja käyttäytymismalleja sekä tuottaa vastausten pohjalta dataa Suomen Cane Corsojen luonteista. Kysely on tarkoitettu kaiken ikäisille, myös jo edesmenneiden Cane Corsojen osalta vastaaminen on tärkeää.

13.10.2020
Sattuneen väärinkäsityksen vuoksi kolmos lehti on valitettavasti tullut painosta mustavalkoisena, eikä värillisenä, kuten piti. Pahoittelemme tapahtunutta.

9.10.2020

SYYSKOKOUS

Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 25.10.2020 klo 12.00 (valtakirjojen tarkastus 11.30 alk.) Lohjan ABC-aseman kokoustilassa, Hossanmäentie 1, Lohja.

Kokouksessa pyydetään noudattamaan 1-2 metrin turvavälejä niiden henkilöiden osalta, jotka eivät saavu paikalle samassa seurueessa. Toivottavaa olisi myös riittävän käsihygienian noudattaminen kokoukseen tultaessa (käsien pesu), paikalla on käytettävissä käsidesiä.

Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita! Joten kokoukseen ei saa osallistua, jos on mitään koronaan viittaavia oireita, kuten yskää, nuhaa, kurkkukipua, lämmön nousua, hengenahdistusta, lihaskipua, päänsärkyä tms.

Suomen hallituksen mahdollisesti määräämät kokoontumisrajoitukset saattavat vaikuttaa kokouksen järjestämiseen ja niistä tiedotetaan tarvittaessa yhdistyksen netti- ja facebook sivuilla.

Syyskokouskutsu

22.9.2020
Hyvä corsokansa! Nyt olisi ajankohtaista täyttää koirastasi rotujärjestö Bullmastiffit & Mastiffit ry:n alaisen jalostustoimikunnan valmistelema terveyskysely. Terveyskyselyyn odotetaan vastauksia kaiken ikäisistä, myös jo edesmenneistä cane corsoista.
Vastaamalla voit antaa kallisarvoista tietoa rodun jalostuksen tavoiteohjelman päivitykseen(kin) liittyen. Toivomme reippaasti vastauksia ja terveyskyselymme on auki vuoden 2020 loppuun asti.

Terveyskysely on sähköisessä muodossa tämän linkin takana: https://docs.google.com/forms/d/1-juDBiJzZkrt1bLHK...

19.9.2020

SYYSKOKOUS

Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 25.10.2020 klo
12.00 (valtakirjojen tarkastus 11.30 alk.) Lohjan ABC-aseman kokoustilassa, Hossanmäentie 1, Lohja. Kokouskutsu julkaistaan sääntöjen määräämässä ajassa, eli viimeistään 14 vrk ennen kokousta yhdistyksen nettisivuilla.

Kokouksessa pyydetään noudattamaan 1-2 metrin turvavälejä niiden henkilöiden osalta, jotka eivät saavu paikalle samassa seurueessa. Toivottavaa olisi myös riittävän käsihygienian noudattaminen kokoukseen tultaessa, (käsien pesu) paikalla on käytettävissä käsidesiä.

Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita! Joten kokoukseen ei saa osallistua, jos on mitään koronaan viittaavia oireita, kuten yskää, nuhaa,
kurkkukipua, lämmön nousua, hengenahdistusta, lihaskipua, päänsärkyä tms.

Suomen hallituksen mahdollisesti määräämät kokoontumisrajoitukset saattavat vaikuttaa kokouksen järjestämiseen ja niistä tiedotetaan tarvittaessa yhdistyksen netti- ja facebook sivuilla.

18.6.2020

https://forms.gle/bRoGJ6HXdLMDabAr5

Bullmastiffien terveyskyselyn tavoitteena on kartoittaa rodussa esiintyviä sairauksia ja niiden yleisyyttä. Jalostustoimikunta toivoo, että kasvattajat ja rodun harrastajat ovat
aktiivisia ja vastaavat kyselyyn. Näin saamme mahdollisimman kattavaa tietoa
rotumme nykytilanteesta. Koiran kuolinsyy ja elinikä ovat myös erittäin
tärkeitä tietoja koirien terveyden kartoittamisessa, joten lomake kannattaa
täyttää myös edesmenneistä koirista.

Vastaaminen tapahtuu nimettömänä eikä koirakohtaisia tietoja julkaista.
Julkaisemme vastauksista kootut tilastot puolivuosittain.

Vastaathan kyselyyn viimeistään 30.11.2020.
Jos sinulla on kysyttävää terveyskyselystä, ota yhteyttä: bmmjalostustmk@gmail.com.

Suuret kiitokset rodun hyväksi käyttämästäsi ajasta.

Jalostustoimikunnan puolesta,
Tanja Kuokkanen, sihteeri