Siirry suoraan sisältöön

Hallituksen tiedote

Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n (myöhemmin BMM ry) hallitus on saanut palautetta epäilyistä epäasiallisista
käytöksistä 19.8.2023 pidetyssä erikoisnäyttelyssä. Asianosaisilta on pyydetty palautteen tultua vastineet,
jotka he ovat toimittaneet.

Erikoisnäyttelyyn oli yleisötilaisuutena asetettu kaksi järjestyksenvalvojaa ja paikalla oli myös
näyttelysääntöjen mukaan näyttelyohjaaja. Kummallekaan ei tilaisuuden aikana tehty yhtään ilmoitusta
epäasiallisesta käytöksestä, juopumuksesta tai muusta järjestyshäiriöstä tai ilmoituksesta. Myöskään BMM ry:n toimihenkilöille tai näyttelytoimistoon tai kenellekään näyttelyn muille toimihenkilöille ei em.
ilmoituksia tehty.

Ensimmäinen palaute koski kahta Suomen Cane Corso Yhdistys ry:n (myöhemmin SCCY ry) toimihenkilöä ja heidän alkoholin käyttöään ko. tapahtumassa. Ko. henkilöt eivät ole BMM ry:n toimihenkilöitä. BMM ry:n hallitus ei missään nimessä hyväksy alkoholin käyttöä järjestämissään tapahtumissa, ja erityisen moitittavaa se on toimihenkilöiltä, vaikkakin kyseessä oli jäsenyhdistyksen toimihenkilöt, ei rotujärjestön.

SCCY ry toimii Suomen Kennelliiton hyväksymänä, cane corsojen virallisena rotukerhona ja on BMM ry:n
jäsenyhdistys, ja se valitsee itsenäisesti omat toimihenkilönsä omien sääntöjensä mukaisesti. BMM ry:llä ei ole juridisia valtuuksia antaa sanktioita toisen yhdistyksen toimihenkilöille, mutta se antaa vakavan
varoituksen ko. oleville henkilöille ja velvoittaa SCCY ry:n käsittelemään asian myös oman yhdistyksensä
kokouksessa.

BMM ry tulee jatkossa korostamaan entisestään niin omille toimihenkilöilleen kuin jäsenyhdistyksilleen,
ettei alkoholijuomat kuulu sen järjestämiin tapahtumiin!

Cane corso rotuisen koiran aggressiivinen käytös näyttelypaikalla oli erillinen tilanne, ja ko. koira ei ollut
kummallakaan em henkilöistä, vaan kolmannella henkilöllä, jonka hallinnasta se pääsi tekemään
hyökkäyksiä muita koiria kohti. Tästäkään tilanteesta kukaan ei tehnyt ilmoitusta näyttelyohjaajalle koiran vihaisesta käyttäytymisestä, vaikka se koiranäyttelysääntöjen mukaan on mahdollista.

Toinen palaute koski BMM ry:n puheenjohtajan käytöstä tilanteessa, jossa hänelle huomautettiin kehän
ulkopuolisesta avustamisesta. Tilanteen kulusta on saatu myös lähistöllä olleiden kannanottoja
tapahtumien kulkuun.

Ko. henkilö huomautti kehässä juoksevalle cane corso rotuisen koiran handlerille, että koira peitsaa. Muilta osin hän ei pyrkinyt parantamaan koiran esiintymistä kehässä eikä kohdistanut kehässä olleisiin toimihenkilöihin väitettyjä uhkauksia tai puhutellut tuomaria.

Valitettavasti osan cane corso rodun ihmisten välit tuntuvat olevan erityisen tulehtuneet ja negatiivinen
ilmapiiri tuo ikävää julkisuutta myös rotujärjestölle. Tämän päivän ikävä some ilmiö ”maalittaminen”, ei ole vieras asia koirapiireissäkään. Tämä tekee yhdistystyöskentelystä välillä raskasta, vaikka asioita pyritään tekemään parhaansa mukaan koirien ja jäsenistön hyväksi, sillä kokoonpanolla, jonka jäsenkokous valitsee. Vallitsevasta tilanteesta on keskusteltu BMM ry:n hallituksen kokouksessa 25.8.2023 ja tultu hyvässä yhteisymmärryksessä siihen tulokseen, että yhdistyksen puheenjohtaja on katsonut itselleenkin parhaimmaksi erota BMM ry:n puheenjohtajan tehtävästä.

BMM ry:n varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtävät loppu kauden osalta.