Share |

Näyttelytoimikunta

Näyttelytoimikunta järjestää rotujärjestön viralliset (ja epäviralliset) näyttelyt. Vuosittain järjestetään yksi virallinen erikoisnäyttely.
Toimikunta vastaa näyttelyn käytännön järjestelyistä apunaan yhdistyksen jäsenistöä.
Apua kaivataan aina, joten ilmoita reippaasti halukkuutesi toimikunnalle.

Näyttelytoimikunnan
puheenjohtaja
Tiina Korpinen tiinak1986@luukku.com
Rahastonhoitaja Ismo Glad

santamaenkennel@hotmail.com

Tuomarisihteeri Heidi Rubin
Jäsenet

Tanja Warto
Emmi Haakana
Minna-Liina Pohjoismäki
Marjut Korhonen
Satu Heinemaa

Näyttelytoimikunta pyytää kiertopalkinnon antajaa huolehtimaan kiertopalkinnosta, etteivät ne jää näyttelytoimikunnan käsiin.
Varmistakaa lähtiessänne, että kiertopalkinto on mukana onnellisella saajalla tai jos jostain syystä palkinto jää jakamatta,
ottakaa palkinto mukaanne.

Kiittäen,
näyttelytoimikunta

11039844_459902900824656_2461373232305017998_n.jpg