Share |

Yhdistys 

Historia

Yhdistyksen historia ja nykypäivä

Säännöt

Yhdistyksen viralliset säännöt

Hallitus

Hallituksen jäsenten yhteystiedot

Pentuvälitys

Pentuvälityksen yhteystiedot sekä aikuisten koirien välitys

KOKOUKSISTA

Jäsenten asiat, jotka tarvitsevat hallituksen käsittelyä, on toimitettava kirjallisena sihteerille viimeistään 2 viikkoa ennen hallituksen kokousta.           

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat vuosikokous, joka pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä, sekä syyskokous, joka pidetään vuosittain syys-marraskuun aikana. Jos jäsen haluaa jonkin asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään kuusi viikkoa ennen ko. kokousta.
Vuosikokouksen ja syyskokouksen kokouskutsut ovat kokousta edeltävässä jäsenlehdessä. Jotta jäsenen haluama asia ehtii kokouskutsuun, on se toimitettava hallituksen sihteerille kirjallisena 2 vkoa ennen kyseisen lehden dead-linea.