Share |

Yhdistys

Historia
Yhdistyksen historia ja nykypäivä

Säännöt
Yhdistyksen viralliset säännöt

Hallitus
Hallituksen jäsenten yhteystiedot

Pentuvälitys
Pentuvälityksen yhteystiedot
sekä aikuisten koirien välitys

KOKOUKSISTA

Jäsenten asiat, jotka tarvitsevat hallituksen käsittelyä, on toimitettava
kirjallisena kaikkine tarvittavine liitteineen yhdistyksen sihteerille. 

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat vuosikokous, joka pidetään vuosittain
toukokuun loppuun mennessä, sekä syyskokous, joka pidetään vuosittain syys-marraskuun aikana.
Jos jäsen haluaa jonkin asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi,
on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle sääntöjen määräämässä ajassa,
eli vuosikokoukseen 1.2 mennessä ja syyskokoukseen 1.8 mennessä.

Vuosikokouksen ja syyskokouksen kokouskutsut julkaistaan niin ikään yhdistyksen
sääntöjen mukaan eli neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen nettisivuilla tai jäsenlehdessä
tai jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla.