Bullmastiffit & Mastiffit Ry:nsitoumuskasvattajien kasvattajaruudut

Bullmastiffit & Mastiffit Ry:n
sitoumuskasvattajien kasvattajaruudut

Bordeauxindoggi kasvattajat

Bullmastiffi kasvattajat

Cane corso kasvattajat

Espanjanmastiffi kasvattajat

Mastiffi kasvattajat

Napolinmastiffi kasvattajat

TIEDOTE JA OHJEITA KASVATTAJILLE

1.1.2019 alkaen kasvattajaruudun saamiseksi jäsenlehteen ja yhdistyksen nettisivuille tulee kasvattajan/kasvattajien täyttää seuraavat ehdot:

1) Kasvattajan pitää olla Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n varsinainen jäsen. Jos kennelnimelle on rekisteröity kaksi haltijaa, jotka asuvat samassa taloudessa, riittää että toinen on perhejäsen. Jos haltijat asuvat eri taloudessa, tulee molempien olla varsinaisia jäseniä.

2) Kasvattajan/kasvattajien tulee olla Suomen Kennelliiton jäsen/jäseniä.

3) Kasvattajan/kasvattajien tulee olla allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumus.

4) Kasvattajalla pitää olla kennelnimi. Kun rotujärjestö ja Suomen Kennelliitto ovat puoltaneet henkilön/henkilöiden kennelnimianomusta ja se on edennyt FCI:n asti, on hänellä/heillä oikeus lunastaa kasvattajaruutu ja saada pentueensa yhdistyksen pentuvälitykseen.

5) Kasvattajan/kasvattajien kasvattamien pentueiden tulee täyttää rodulle asetetut PEVISA-ehdot kokonaisuudessaan tai yhdistelmällä tulee olla Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n ja Suomen Kennelliiton hyväksymä poikkeuslupa poikkeuslupasääntöjä noudattaen.

6) Kasvattajan/kasvattajien tulee kaikessa toiminnassaan täyttää eläinsuojelulain lisäksi Suomen Kennelliiton sitoumuskasvattaja ehdot sekä muut Kennelliiton säännöt, ohjeet ja määräykset.

7) Lisäksi kasvattajan/kasvattajien tulisi liittää ne kasvattiensa ostajat, jotka eivät vielä ole Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n jäseniä, sen jäseniksi edullisempaan kasvattaja hintaan. Ulkomaisia tai sellaisia henkilöitä, jotka eivät halua heitä liitettävän jäseneksi, ei tarvitse liittää.

Nämä ehdot täyttämällä kasvattaja/kasvattajat listataan Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n sitoumuskasvattajaksi ja hänellä/heillä on oikeus lunastaa kasvattajaruutu yhdistyksen nettisivuille ja jäsenlehteen.

Jos kasvattaja/kasvattajat ei/eivät noudata edellä mainittuja ehtoja, on Bullmastiffit ja Mastiffit ry:llä sen hallituksen päätöksellä, oikeus poistaa hänen/heidän kasvattajaruutunsa kesken sen voimassaolon, eikä maksua tai sen osaa tarvitse palauttaa.

Maksamalla kasvattajaruudun kasvattaja/kasvattajat hyväksyvät edellä mainitut ehdot.

Jotta kasvattaja/kasvattajat saavat rekisteröityä pentunsa edullisemmassa maksuluokassa, on yhtenä vaatimuksena rotujärjestön jäsenyys.

OHJEITA:

Tarkista, että yllä olevat ehdot täyttyvät, ennen kuin maksat kasvattajaruudun. Maksusi jälkeen ehtojen täyttyminen tarkistetaan myös yhdistyksen puolesta, joten varaudu sen vaatimaan aikaan.

Kasvattajaruudun hinta on 20€/vuosi, sisältäen tiedot yhdistyksen nettisivuille sitoumuskasvattaja listaan sekä yhdistyksen jäsenlehtiin. Kasvattaja/kasvattajat saavat lisäksi halutessaan pentueensa yhdistyksen pentuvälitykseen sekä myynti-ilmoituksen kuvan kera yhdistyksen nettisivuille.

Liittäessään pennun ostajiaan yhdistyksen jäseniksi 15€/henkilö, pitää liitettyjen henkilöiden maksun olla kasvattajan ilmoittama ja maksama (yhtaikaa liitettävät maksetaan yhtenä maksuna). Maksu maksetaan Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n tilille FI18 5711 1320 1339 00 viitteellä 39 ja jos maksu maksetaan jonkun toisen nimissä olevalta tilillä, jätetään viitekenttä tyhjäksi ja laitetaan selitys-osaan viitenro 39 ja liittävän kasvattajan/kasvattajien nimi/nimet. Pentujen yläikäraja jäsentä liitettäessä on 1 vuosi!

HUOM! Kasvattajan/kasvattajien on lähetettävä jäsensihteerille osoitteeseen bmmjasen@gmail.com lista liittämistään jäsenistä ja listassa pitää olla seuraavat tiedot: Pennun ostajan etu- ja sukunimi, täydellinen postiosoite, puhelinnumero, sähköpostisoite, mielellään myös tieto siitä, onko henkilö aiemmin ollut Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n jäsen.

Kasvattaja/kasvattajat, jotka ovat liittäneet vuoden aikana pennun ostajansa yhdistyksen jäseniksi, tarjoaa yhdistys kiitokseksi vuoden viimeiseen jäsenlehteen koko sivun joulutervehdyksen maksutta. Aineisto tulee toimittaa lehden dead lineen mennessä osoitteeseen bmmlehti@gmail.com

VAROITUS!

Rotujärjestön tietoon on tullut useampi rotujemme pentuilmoituksen ns. ”kaappaus”, jossa oikeasta netti-ilmoituksesta on otettu kuvat ja pentueen tiedot ja lisätty eri yhteystiedot sekä huomattavan edullinen hinta rodun yleiseen hintatasoon nähden. Kasvattajia kehotetaan tarkkailemaan rotunsa ilmoituksia ja ilmoittamaan palvelun ylläpitäjälle välittömästi mahdollisista väärinkäytöksistä!

HUOM!

Jos tietosi muuttuvat, muistathan ilmoittaa niistä sekä nettisivujen päivittäjälle että jäsensihteerille, jotta tietosi ovat ajan tasalla kasvattajaruudussasi ja jäsenlehtesi löytää oikeaan osoitteeseen. Nettisivut: bmmwebbi@gmail.com ja jäsenrekisteri: bmmjasen@gmail.com