Vuoden voitokkain 2020

ILMOITTAUTUMISET vuoden 2020 osalta kerätään vuoden 2021 alussa.
Viimeinen pisteiden ilmoittamispäivä on 17.1.2021.
Deadlinen jälkeen ilmoittautumisia ei enää oteta vastaan.