Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunta toimii neuvoa antavana, ohjaavana ja rotujen jalostuksellisiin kysymyksiin paneutuvana elimenä.

Sen tehtäviin kuuluu:

 • Poikkeuslupa-asioiden käsittely
 • Tuomarikoulutukset sekä arvostelu- ja näyttökokeet
 • Kasvattajapäivien järjestäminen
 • Jalostustarkastukset ja pentuekatselmukset
 • Luonnetestit
 • PEVISA-esityksen laatiminen jäsenkokoukselle
 • Jalostuksentavoiteohjelman tekeminen/päivittäminen
 • Terveys- ja käyttäytymiskyselyiden tekeminen sekä koosteen laadinta saadun materiaalin pohjalta
 • Tiedon- ja asiantuntemuksen kerääminen Suomessa ja ulkomailla
 • Jalostusneuvontaa kasvattajille sekä rotutietoutta koiranomistajille
 • Tiedon julkaiseminen jäsenlehdessä ja netti-sivuilla
 • Avustaa rotujärjestön hallitusta kaikessa rodun eteen tehtävässä työssä
 • Rotujärjestön hallituksen pitäminen ajan tasalla toiminnastaan ja suunnitelmistaan -> pöytäkirjat/tiedotteet

Jalostustoimikunnat tiedottaa

Muistilista kasvattajille poikkeusluvista:

 • Poikkeuslupaa tulee hakea esim.:
  • yhdistelmä ei täytä rotukohtaisen PEVISA-ohjelman tai muiden rotukohtaisten erityisehtojen vaatimuksia
  • narttu halutaan astuttaa tiheämmin kuin Koirarekisteriohjeessa sallitaan
  • muista tarkistaa ajantasaiset määräykset ja ehdot kennelliiton sivuilta käyttäessäsi jalostukseen ulkomaista urosta tai esim. aikuisena tuotua ulkomaista narttua
 • Lupa on oltava myönnettynä ennen astutusta. Asian käsittely rotujärjestössä ja Kennelliitossa voi viedä runsaasti aikaa, joten tee anomus hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta.
 • Toimita anomus kaikkine liitteineen ensin rotujärjestölle (hallituksen sihteeri), jonka jälkeen saat rotujärjestön lausunnon poikkeuslupasi liitteeksi. Tämän jälkeen toimitat anomuksen liitteineen Kennelliittoon (jalostustieteellinen toimikunta). Anomuksen käsittely rotujärjestössä on nopeaa, mikäli anomuksesi sisältää heti kaikki tarvittavat liitteet ja siitä ilmenee kaikki vaadittavat tiedot, jolloin lisäselvityksiä ei tarvitse erikseen pyytää.
 • Vapaamuotoisessa kirjallisessa ja allekirjoitetussa anomuksessa pitää ilmetä:
  • anojan yhteystiedot
  • suunnitellun pentueen kummatkin vanhemmat. Anomus koskee AINA YHDISTELMÄÄ, sitä ei tehdä yksittäiselle koiralle. Anomuksessa tulee ilmetä kummankin vanhemman tiedot.
  • Liitä mukaan kummankin vanhemman PEVISAN vaatimat voimassa olevat tutkimustulokset
  • Perustele selkeästi ja hyvin, miksi lupaa anotaan, esim. jos anomuksen syynä PEVISA, toisella vanhemmalla ED 0/2 (raja-arvo ED1). Kerro mahdollisimman laajasti yhdistelmän sukulaisten terveystuloksista kyynärien osalta.

Katso esimerkkihakemus tästä


Bullmastiffien jalostustoimikunta jalostustoimikuntabm@gmail.com
Sihteeri Marja Vaanola suvimarjan.kennel@pp.inet.fi
Heidi Räty
Leenakaisa Mäntymaa
Ria Soininen
Bordeauxindoggien jalostustoimikunta
Puheenjohtaja Marja Vaanola suvimarjan.kennel@pp.inet.fi
Sihteeri Juuli Panula juuli_54@hotmail.com
Jäsenet Jonna Kahala jonnakahala@gmail.com
Mastiffien jalostustoimikunta Tiina Korpinen tiinak1986@luukku.com
Cane corsojen jalostustoimikunta
Puheenjohtaja Terhi Lehtonen terhi.tupi@gmail.com
Sihteeri Siiri Touronen-Peltomaa
kennel.noblebeasts@gmail.com
Katariina Koski katra1984@gmail.com
Sonja Touronen
Mirva Tervakari