Yhdistys

Kokouksista

Jäsenten asiat, jotka tarvitsevat hallituksen käsittelyä, on toimitettava kirjallisena kaikkine tarvittavine liitteineen yhdistyksen sihteerille. 

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat vuosikokous, joka pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä, sekä syyskokous, joka pidetään vuosittain syys-marraskuun aikana.
Jos jäsen haluaa jonkin asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle sääntöjen määräämässä ajassa, eli vuosikokoukseen 1.2 mennessä ja syyskokoukseen 1.8 mennessä.

Vuosikokouksen ja syyskokouksen kokouskutsut julkaistaan niin ikään yhdistyksen
sääntöjen mukaan eli neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen nettisivuilla tai jäsenlehdessä tai jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla. 
Historia
Yhdistyksen historia ja nykypäivä
Säännöt
Yhdistyksen viralliset säännöt
Hallituksen jäsenten yhteystiedot