Siirry suoraan sisältöön

Bullmastiffin uusi JTO ja PEVISA

Jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt bullmastiffin uuden JTO:n ja seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle 1.1.2023-31.12.2027.

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1. Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa tai yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon on oltava vähintään 101.

Uroksella ei saa rekisteröintihetkellä olla yli 40 rekisteröityä pentua Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan. Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita lonkkakuvaus- tai kyynärkuvauslausuntoa. (2 pentuetta)

Ehdotettu urosrajoituksen lisäjälkeläis kohtaa ei ollut teknisesti mahdollista JTT:n mukaan toteuttaa, joten se ehdotti kohdan lisäämistä rodun jalostusohjeisiin.