Siirry suoraan sisältöön

MFE-geenitestitulosten tallennus

Jalostustieteellisen toimikunnan kokouksen 5/2023 päätöksen mukaisesti bullmastiffille on
31.7.2023 avattu sähköinen lähete mitochondrial fission encephalopathy- eli MFE-geenitestille.
Tulokset tulevat näkymään jalostustietojärjestelmässä muodossa:
normaali
kantaja
sairas

Aivan ensimmäisenä kannattaa koiran omistajan varmistaa testin tilaamiseen liittyvät ohjeet
laboratorion kautta ja sitten varata koiralle näytteenotto. Ennen näytteenottoa tulee omistajan
tai omistajan valtuuttaman henkilön tilata Omakoira-palvelussa tai sen mobiilisovelluksessa
lähete haluttua geenitestiä varten. Vielä rekisteröimättömälle pentueelle tai sen osalle voi tilata
lähetteen, kun pennut on tallennettu Omakoiran pentueilmoitukselle.

Näytteenottajalle kerrotaan, että tulos halutaan tallennettavaksi Kennelliittoon, jotta hän tietää
käydä vahvistamassa näytteenoton Omakoira-palvelun kautta. Laboratorio määrittelee,
millaisesta näytteestä (veri-, poskisolu- tai karvanäyte) tutkimukset voidaan tehdä. Näyte
toimitetaan eteenpäin laboratoriolle, joka toimittaa puolestaan tuloksen tilaajalle, sekä tallentaa
sen suoraan Kennelliiton tietokantaan.

Tulokset hyväksytään laboratoriosta Laboklin. Rotujärjestö voi esittää Kennelliitolle mahdolliset
laboratorioiden hyväksymistä koskevat muutostoiveet.

Ennen tallennuksen aloittamista saadut tulokset voidaan tallentaa Kennelliitossa takautuvasti
testatulle koiralle syntyneen pentueen rekisteröinnin yhteydessä. Tällöin tulosraportista (tai
muista tuloksen mukana toimitetuista dokumenteista) tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

  • näyte on otettu hyväksytyllä näytteenottajalla
  • tunnistusmerkintä on tarkastettu näytteenottohetkellä
  • näytteenottopäivä
  • tutkimus-/analyysipäivä
  • testi on hyväksytystä laboratoriosta

Tulokset on mahdollista tallentaa kaikille koirille takautuvasti myös laboratorioiden toimesta, jos
lähete ja näytteenottotiedot kirjataan sitä ennen takautuvasti Omakoiran kautta. Tämä on kuitenkin näytteenottajilta ja laboratorioilta ylimääräistä palvelua, jonka mahdollisuudesta
kannattaa olla heihin yhteydessä etukäteen.

Koiralle kirjataan tieto, että se on sairauden tai vian suhteen terve polveutumisen perusteella
korkeintaan kolme sukupolvea eteenpäin geneettisesti terveen testituloksen saaneista koirista.
Tämän jälkeen on koira tai sen jälkeläiset testattava uudestaan, jotta ne saavat tuloksen.

Polveutumisen perusteella terveeksi voidaan merkitä vain Kennelliiton tietokantaan
tallennettujen tulosten perusteella. Polveutumisen perusteella terve koira vastaa
jalostuskäytössä terveeksi testattua.

Polveutumisen perusteella terve -statusta ei kuitenkaan valitettavasti ole vielä teknisesti
toteutettu Kennelliiton järjestelmissä, eikä merkintää siis tällä hetkellä tehdä.

Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja tuontisperman osalta hyväksytään sellaiset
ulkomaiset tulokset, jotka koskevat samoja mutaatioita kuin rodulle tallennettavaksi hyväksytyt
tulokset, vaikka testejä ei ole tehty Kennelliiton erikseen hyväksymässä laboratoriossa.
Lausuntoon tai erilliseen näytteenottotodistukseen on oltava kirjattu, että näyte on eläinlääkärin
tai laboratorion edustajan ottama.

Edellä mainituista ohjeista poiketessa kannattaa olla etukäteen yhteydessä
jalostusposti@kennelliitto.fi