Siirry suoraan sisältöön

Bullmastiffien PEVISA, Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 19.12.2023 (12/2023)

Jalostustieteellinen toimikunta korjaa aikaisempaa päätöstään bullmastiffien uuden PEVISA-ohjelman osalta. PEVISA-ohjelmaan lisätään virallinen-sana geenitestien yhteyteen ja uusi voimassaoloaika 1.7.2024- 31.12.2027 annetaan tiedoksi Kennelliiton hallitukselle ja edelleen tiedotettavaksi Kennelliiton valtuustolle.

Bullmastiffien PEVISA, voimassa 1.7.2024-31.12.2027: Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1. Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa tai yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon on oltava vähintään 101. Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen CMR1 ja MFE-geenitestitulos. Tuloksen kantaja saanut koira tulee astuttaa geenitestituloksen terve saaneen koiran kanssa. Koiria, joiden geenitestitulos on sairas, ei saa käyttää jalostukseen. Uroksella ei saa rekisteröintihetkellä olla yli 40 rekisteröityä pentua Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.